Viax

Viax és un programa de projectors per a llum d’accent dissenyat per il·luminar espais comercials i exposicions.
La línea de disseny de formes pures i estètica discretament futurista, és una síntesi de volums asimètrics que resolen, de forma equilibrada, les diferents posicions del projector. Destaca la col·locació de l’equip, integrat en el carril i com aquest es relaciona amb el cos de la lluminària mitjançant el punt de rotació.
El sistema inclou, a més del muntatge mitjançant carril trifàsic, la col·locació en superfície de l’equip encastat. Aquesta opció el permet ser muntat en parets i terres deixant a la vista només el cos del projector.
La col·lecció incorpora fonts de llum halògena i làmpades LED en diferents formats, potències i angles de projecció.

Leds-c4.com