Nexta

Una taula és un objecte o un espai de treball?

La taula Nexta és un espai, simbòlic, però evidentment real. El que hi ha sota és l’objecte.En aquesta col·lecció de mobles de direcció, la taula és centre i suport, tota la resta en depèn i queda suspès.Com si el llac quedes suspès de la superfície de l’aigua, brillant…

És així com imaginem el lloc on passa el que és realment important.

Hodema.com