Trionike

Pot semblar una exageració, però és cert que en el món de velocitat on vivim, els productes i en especial les novetats s’afronten a la saturació i al soroll. Només els que aconsegueixen fer-se visibles arriben a l’objectiu, fer-se un forat en el mercat.

No és la visibilitat del producte el ingredient que ens permet optar a l’èxit, ser una novetat visible és només la prova de posseir el necessari, de posseir i projectar una imatge, de demostrar-se vàlid, de reivindicar la pròpia individualitat. En definitiva de posseir una identitat.

1/4

En la Trionike hi ha intenció, acció, renunciar l’anonimat, per  ser un objecte rellevant en els espais que habita, per omplir-los, i modificar-los.

Una altra propietat és l’equilibri, i això no significa neutralitat, significa la justa mida dels ingredients, les part es sumen per construir la unitat, cada element enllaça i crea a l’individuo i aquests sumen i creen el grup. No hi ha per Trionike ni dins ni fora, ni casa ni oficina, ni blanc ni negre.

Indecasa.com

2/4

3/4

4/4