Estand Indecasa Fira Milan 2013
Per a la presentació de la cadira Espiga d’Indecasa a la Fira de Milan també ens varem encarregar del disseny del seu estand.

1/3

Amb una petita intervenció a les parets i una acurada il•luminació, varem aconseguir una evocadora atmosfera.

2/3

3/3