Mimotica Micola

Espai collage.
Aquesta idea defineix la nova botiga que Estudi Ribaudí ha dissenyat per Mimótica Micola a Barcelona.
Un espai molt personal inspirat en la pròpia Raquel Micola i el seu particular món. Collage de idees, objectes, textures i color que defineixen la marca i que serveixen de suport a les col·leccions de la dissenyadora.
Com la capça del tresor d’un infant, on hi caben il·lusions, records, obsessions i objectes preciosos. Un ambient que és mutable, que canvia, que es mou.

Mimoticamicola.com

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5