Publicació sobre la nova botiga Sita Murt a Barcelona al carrer Mestre Nicolau, dissenyada per Estudi Ribaudí. Publicat a “La Vanguardia” de 23 de març de 2011.

1/1