L’exposició ROJO és una particular posada en escena de peces de disseny contemporani per l’hàbitat: productes pensats, impulsats i produïts majoritàriament al nostre país i que actualment són els nostres protagonistes en el panorama de l ‘habitat-design internacional.

Vinçon.com

Red-aede.es

1/1