Bold és un peu de saló que sorgeix de la idea d’ombra. És el perfil, la silueta de concepte que hem representat d’una forma essencial. És un exercici de racionalitat on en última instància apareixen moviments lliures amb una càrrega fortament expressiva.

Leds-C4.com

1/4

2/4

3/4

4/4