Aïta

El projecte realitzat per Aïta ha consistit en la definició del nou concepte de botiga a partir del reposicionament de la marca.
En aquest sentit, hem definit tots els elements decoratius i el visual, però sobretot hem redissenyat els elements simbòlics, que són els que transformen la percepció de la marca i posen en valor els seus productes.
El projecte d’implantació mitjançant franquícies i botigues pròpies es desenvolupa segons el llibre d’estil, que guia totes les intervencions.
Aquest nou concepte ja esta implantat a les botigues de Madrid, Barcelona, València, San Sebastian, així com a aeroports i diversos centres comercials.

Aita.es

1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6